Održan je edukativno-ekološki kamp „Ambasadori čistog zraka“ za učenike srednjih škola sa poručja Tuzlanskog kantona
Vijesti

Održan je edukativno-ekološki kamp „Ambasadori čistog zraka“ za učenike srednjih škola sa poručja Tuzlanskog kantona

Edukativno-ekološki kamp „Ambasadori čistog zraka“ za učenike srednjih škola sa poručja Tuzlanskog kantona održan je od 11.10.2019 do 13.10.2019 u hotelu „Staza“ na Bjelašnici, u organizaciji Udruženja Eco Active Natura, pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu…

Održan je Edukativno-ekološki kamp „Ambasadori čistog zraka“ za učenike srednjih škola sa poručja Zeničko-dobojskog kantona
Vijesti

Održan je Edukativno-ekološki kamp „Ambasadori čistog zraka“ za učenike srednjih škola sa poručja Zeničko-dobojskog kantona

Edukativno-ekološki kamp „Ambasadori čistog zraka“ za učenike srednjih škola sa poručja Zeničko-dobojskog kantona održan je od 04.10.2019 do 06.10.2019 u hotelu „Staza“ na Bjelašnici, u organizaciji Udruženja Eco Active Natura, pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu…