Growing Future – Engaging Youth In Agriculture Through STEM

Udruženje Eco Active Natura, u sklopu projekta “Green Defenders” je učestvovalo na treningu korištenje STEM alata u poljoprivredi. Tokom treninga učesnici su stekli STEM znanja vezana uz poljoprivredu i ekologiju, upoznali su se sa osnovnim poljoprivrednim tehnologijama i praksama, saznali o digitalnim alatima za korištenje u STEM nastavi i upoznati su sa problemima tradicionalnog uzgoja i kako ih riješiti.

Tokom projekta je kreirana i brošura u kojoj možete više saznati o primjeni digitalnih alata u poljoprivredi i ekologiji, STEM (science, technology, engineering, and mathematics) vještinama i njihovoj primjeni.

Brošuru možete pruzeti na linku: GROWING FUTURE Where innovation meets tradition