Elementor #1969

GREEN ENTREPRENEURS: YOUTH ECO-INNOVATORS INITIATIVE – EERASMUS+

Udruženje Eco Active Natura, u sklopu projekta “Green Defenders” sa partnerom POSITIVA SAMOBOR je učestvovalo na treningu korištenje STEM alata u poljoprivredi. Tokom treninga učesnici su stekli STEM znanja vezana uz poljoprivredu i ekologiju, upoznali su se sa osnovnim poljoprivrednim tehnologijama i praksama, saznali o digitalnim alatima za korištenje u STEM nastavi i upoznati su sa problemima tradicionalnog uzgoja i kako ih riješiti.

Tokom projekta je kreirana brošura GREEN ENTREPRENEURS: YOUTH ECO-INNOVATORS INITIATIVE u kojoj možete više saznati o primjeni digitalnih alata u poljoprivredi i ekologiji, STEM (science, technology, engineering, and mathematics) vještinama i njihovoj primjeni.

Brošuru možete pruzeti na linku: https://eco-natura.ba/wp-content/uploads/2024/02/GREEN-ENTREPRENEURS-YOUTH-ECO-INNOVATORS-INITIATIVE