Održan je edukativno-ekološki kamp „Ambasadori čistog zraka“ za učenike srednjih škola sa poručja Tuzlanskog kantona
Vijesti

Održan je edukativno-ekološki kamp „Ambasadori čistog zraka“ za učenike srednjih škola sa poručja Tuzlanskog kantona

Edukativno-ekološki kamp „Ambasadori čistog zraka“ za učenike srednjih škola sa poručja Tuzlanskog kantona održan je od 11.10.2019 do 13.10.2019 u hotelu „Staza“ na Bjelašnici, u organizaciji Udruženja Eco Active Natura, pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu…