Uljepšali smo dvorište Srednjoškolskog centra Vogošća

U okviru projekta “Očistimo i ozelenimo dvorišta naših škola” održali smo akciju sadnje tuja u dvorištu Srednjoškolskog centra Vogošća. Posađeno je 19 tuja, za svaki razred škole po jedna. U akciji je učestvovalo 28 učenika, iz svakog razreda po dva predstavnika zajedno sa osobljem škole. Učenici su naučili kako se sadi drveće, ali i o važnosti očuvanja zdravog okoliša i zelenila u okolini. Direktor škole g. Said Poljo je i sam učestvovao u akciji i rekao da ovakve akcije imaju višestruku i dugoročnu korist ne samo za školu i učenike, već i za sredinu u kojoj se nalazi škola: Stvaramo zdravu sredinu, ali ovi učenici i generacije koje dolaze će se aktivnije baviti zaštitom okoliša i brinuti se za sveukupni napredak našeg društva. Ova akcija je, ne samo “izvukla” učenika sa časa, već ih odvojila od stalnog gledanja u ekrane mobitela, ali i uspostavila čvršću saradnju učenika među razredima. Akcija je pobudila i interes ostalih učenika ove škole koji su se na kraju i pridružili sadnji. Učenici će imati obavezu da se staraju o svakoj sadnici i da brigu o drveću predaju novim dolazećim generacijama.

Donator projekta je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.