O nama

Eco Active Natura je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana i građanki za zaštitu okoliša, osnovano u aprilu 2017. godine sa sjedištem u Sarajevu.

Svojim radom želimo doprinijeti unaprijeđenju sistema zaštite okoliša na lokalnoj i nacionalnoj razini na način da potičemo pozitivne promjene kroz kampanje, nenasilne direktne akcije, projekte, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka i sl. Cilj našeg djelovanja je zaštita okoliša i prirode, te poticanje razvoja prema niskougljičnom društvu pri čemu se vodimo principima društvene pravde i sistemske promjene. Najveću pažnju pridajemo aktivnostima usmjerenima na poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka o okolišu te na poboljšanje kvalitete života u Bosni i Hercegovini. 

Djelovanje Eco Activ Nature temelji se na radu volontera/volonterki, odnosno aktivista/aktivistkinja koje podržava profesionalni tim.

Naša vizija

Eco Active Natura teži ekološki i socijalno održivom društvu na lokalnoj i globalnoj razini u kojem građani i građanke kroz sudjelovanje i suradnju čuvaju prirodu i okoliš te postižu visoku kvalitetu života.

Naša misija

Eco Activ Natura je udruženje građanki i građana za zaštitu okoliša i prirode, te promicanje turističkog razvoja u BiH. Udruženje postiže svoje ciljeve kroz nenasilne direktne akcije, kampanje, informiranje i obrazovanje, zajedničkim djelovanjem profesionalnog tima i volontera/ki te suradnjom s drugim organizacijama uz sudjelovanje javnosti. 

Temeljne vrijednosti Eco Active Nature
 • volonterizam
 • profesionalnost
 • solidarnost (s civilnim sektorom, vanjska i interna)
 • ravnopravnost
 • dosljednost i vjerodostojnost
 • prihvatanje različitosti
 • odgovornost
 • zalaganje za opće dobro
 • kvalitet života
 • samoinicijativa
 • kreativnost i inovativnost
 • transparentnost
 • otvorenost za promjene
 • kritičko mišljenje

Ciljevi

 • Unapređenje ekološke svijesti, iniciranje i podrška ekoloških aktivnosti;
 • Promocija savremenih ekoloških standarda i zdravih tehnologija;
 • Podizanje nivoa opšte informisanosti mladih, te njihovo uključivanje i aktivno djelovanje u strukturama javnog mijenja na svim nivoima, kao i podrška učešću mladih u društvenim procesima;
 • Promocija, zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda;
 • Razvoj lokalne samouprave;
 • Doprinos otvaranju novih radnih mjesta;

Djelatnosti

 • Edukaciji o ekologiji, zaštiti prirode, okoliša i održivom razvoju putem radionica, predavanja, seminara, stručnih savjetovanja, sajmova i tribina, te pripravom i tiskanjem brošura i publikacija u skladu s posebnim propisima.
 • Promovisanje koncepta zaštite prirode i okoliša, načela održivog razvoja realiziranjem različitih projekata i programa, te poticanje sadašnjih ali i budućih generacija na racionalniju primjenu neobnovljivih izvora energije putem radionica, akcija i predavanja
 • Organizovanje i aktivno sudjelovanje u zaštiti prirode i okoliša u Bosni i Hercegovini
 • Suradnja sa organizacijama sličnog ili istog usmjerenja u Bosni i Hercegovini
 • Promicanje i poticanje volonterstva
 • Iniciranje, planiranje i provedba zajedničke strategije i koncepcije zaštite, očuvanje okoline, kulturno-historijskih objekata, kulturnih, vjerskih, sportskih i drugih manifestacija značajnih za razvoj turizma na području Bosne i Hercegovine;
 • Pokretanje i realizacija aktivnosti razvoja u domenu turizma, ekologije, organiziranje manifestacija sportskih i kulturnih sadržaja, škola u prirodi i kampova za mlade;
 • Predlaganje, podsticanje i uspostava turističko-informativnog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim standardima;