Projekat „Očistimo i ozelenimo dvorišta naših škola“

Udruženje Eco Active Natura implementira projekat „Očistimo i ozelenimo dvorišta naših škola“ koji finansijski podržava Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Ekološka situacija u BiH je jedna od najgorih u Europi. Ne postoji ni jedan ekološki segment koji je u skladu sa europskim standardima i vremenu u kojem živimo. Najizraženiji ekološki problemi u BiH su zagađeni zrak, manjak zelene infrastrukture u urbanim područjima, učestalost poplava, visoka potrošnja energije, divlje deponije, upravljanje otpadom, nizak nivo recikliranja, neadekvatan odgovor na klimatske promjene, visok nivo buke, itd. Da bi se efektivno radilo na polju zaštite okoliša mladi trebaju igrati aktivnu ulogu u zaštiti i poboljšanju okoliša, čime se kreira nova generacija eko aktivista. Projekat će se implementirati u saradnji sa srednjim školama na području Kantona Sarajevo. Tokom implementacije projekta održati će se jedan školski čas u dvorištu škole na kojem će se učenici upoznati o važnosti ekološki odgovornog ponašanja. Nakon teorijske nastave, učenici će očistiti dvorište škole i posaditi drveće o kojima će se starati i obavezati se da na kraju školske godine predaju obavezu mlađim generacijama.