Potpisan Memorandum o razumjevanju i saradnji sa Fakultetom Zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo

Dana 17.12.2021. godine potpisan je Memorandum o razumjevanju i sardnji sa Fakultetom zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo u sklopu zajedničkog projekta “Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama”. Projekat je finansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH. Tokom implementacije projekta nabavljena je oprema za mjerenje nivoa buke i zagađenja zraka u zatvorenim prostorijama. Oprema je predata na korištenje Fakultetu koja će se koristiti za edukadciju i praktičnu nastavu studentima, kao i za buduće zajedničke projekte Fakulteta i Udruženja Eco Active Natura.

Na sastanku je postignut dogovor i definisane su smjernice za daljnju saradnju na zajedničkim projektima.