Obavljeno mjerenje u vrtiću “Mašnica”

U sklopu projekta “Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama” u periodu od 28. juna do 2. jula 2021. godine izvršeno je mjerenje nivoa buke i zagađenja zraka u zatvorenim prostorijama u vrtiću “Mašnica”. Rezultati mjerenja će biti objavljeni u izvještaju nakon završenog mjerenja u 5 vrtića sa područja Kantona Sarajevo. U projektu, pored vrtića “Mašnica” učestvuju i vrtići “Skenderija”, “Lastavica”, “Ribica” i “Žiš”.