Akcija “OČISTIMO OTPAD OKO NAŠE ŠKOLE”

akcija-ocistimo-okolinu

U sklopu projekta „Ekološko osnaživanje mladih“ je održana akcija “Očistimo otpad oko naše škole”. Sveukupni cilj projekta je da se podstakne aktivno učešće mladih na očuvanju i unaprijeđenju okoliša, te tako stvori platforma za njihov dalji angažaman na pitanjima zaštite okoliša. Ovaj projekat finansira Program OPA Američke ambasade u BiH.

Akcija “Očistimo otpad oko naše škole”, se  održala, 25. septembara 2020. godine u 8 škola sa područja Kantona Sarajevo:

 1. Srednjoškolski centar, Vogošća
 2. Srednjoškolski centar, Hadžići
 3. Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo
 4. OŠ Stari Ilijaš
 5. OŠ Saborina, Sarajevo
 6. OŠ Džemaludin Čaušević, Sarajevo
 7. Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo
 8. Šesta osnovna škola

U akciji je učestvovalo ukupno 79 učenika, 9 profesora i 8 volontera. Učenici i profesori su bili oduševljeni akcijom i spremni su za daljnu saradnju na ekološkim projektima. Učesnici akcije su dobili opremu za čišćenje, zaštitnu opremu i majice.

Drugi dio akcije će se održati 2. oktobra 2020. godine od 12:30 do 13:30 sati u školama :

 1. Treća Gimnazija, Sarajevo
 2. Ekonomska škola, Sarajevo
 3. Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Sarajevo
 4. Elektrotehnička škola za energetiku, Sarajevo