Program za volontere – Volontiranje kao alat jačanja civilnog društva

Cilj ovog projekta je okupljanje što večeg broja volontera iz Sarajeva, njihova edukacija o volonterizmu i aktivizmu, značaj volonterskog angažmana, uticaj volonterizma na pozitivne promjene u društvu, kao i beneficije za mlade ljude koji se odluče baviti volotiranjem.

Uspješno implementiran projekat podržan od strane potpredsjednika FBiH, gospodina Milana Dunovića. Cilj ovog projekta je okupljanje što večeg broja volontera iz Sarajeva, njihova edukacija o volonterizmu i aktivizmu, značaj volonterskog angažmana, uticaj volonterizma na pozitivne promjene u društvu, kao i beneficije za mlade ljude koji se odluče baviti volotiranjem. Kroz ovaj program prošlo je 50 mladih, učenika srednjih škola i studenata sa univezitetima. Rezultat projekta je više nego dobar, obzirom da je 15 mladih ljudi ostalo da volontira u našoj organizaciji.