Održan je Edukativno-ekološki kamp „Ambasadori čistog zraka“ za učenike srednjih škola sa poručja Kantona Sarajevo

Prvi Edukativno-ekološki kamp „Ambasadori čistog zraka“ za učenike srednjih škola sa poručja Kantona Sarajevo održan je od 27.09.2019 do 29.09.2019 u hotelu „Staza“ na Bjelašnici, u organizaciji Udruženja Eco Active Natura, pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša F BiH.

Učesnici edukativno-ekološkog kampa su učenici II i III razreda sljedećih srednjih škola:

  • Srednja škola za okoliš i drvni dizajn
  • Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
  • Srednjoškolski centar Vogošća

Nastavne aktivnosti su realizirane u saradnji projektnog tima, volontera i stručnog kadra:

prof. Maida Haskič, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

Dr. Zlatan Hamza ,  Služba za zaštitu i unapređenje životne sredine Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Enis Omerčić, ekspert za zaštitu okoliša, Federalni hidrometeorološki zavod

Učesnici kampa su usvojili teorijska i praktična znanja. Teorijski dio nastave sadržavao je predavanja o stanju životnog okoliša u bližoj i široj okolini učenika, uzrocima, posljedicama i prevenciji zagađenja okoliša, uticaju na zdravlje te o funkcionisanju stanica za mjerenje koncentracija sumpordioksida (SO2) i čađi u zraku. Tokom praktičnog dijela učesnici su naučili kako da izrade stanice za mjerenje koncentracija sumpordioksida (SO2) i čađi u zraku, koje su namijenjene školama iz kojih dolaze.

Pored radionica i predavanja, učenici su vrijeme provodili i u šetnjama u prirodi i zabavnim večerima.

Detaljno na http://ambasadori.eco-natura.ba/bs/kampovi/sarajevo