Istraživanje stanja otpada od opušaka od cigareta u Kantonu Sarajevo

Ovaj projekat je jako bitan za planirani nastavak i riješavanje problema opušaka od cigareta, odnosno zaštite okoliša u lokalnoj zajednici.

U prvoj fazi projekta, aktivisti su zajedno sa volonterima uradili skeniranje svih gradskih općina na području Kantona Sarajevo sa ciljem dobivanja jasnih i preciznih podataka o odbačenim opušcima od cigareta na ulice i zelene površine, kao i o broju uličnih pepeljara za opuške od cigareta. U toku ove aktivnosti utvrdili smo da je veoma mali broj uličnih pepeljara u Kantonu Sarajevo i kako su sve ulice i zelene površine pune odbačenih opušaka od cigareta.

U drugoj fazi projekta smo uradili istraživanje u 15 srednjih škola u Kantonu Sarajevo gdje nam je potvđeno da do sada nije bilo edukativnih radionica na ovu temu.

Izradili smo anketni upitnik sa pitanjima vezanim za navike pušača i njihov odnos prema otpadu od cigareta. Na uzorku od 1000 ispitanika dobili smo sljedeće rezultate;

Na prvo pitanje; da li su opušci od cigareta otrovan otpad 65% ispitanika je odgovorilo da „ nije otrovan otpad“, 25 % da ne zna i 10% je odgovorilo da su opušci od cigarete otrovan otpad.

Na drugo pitanje; da li su opušci od cigareta biorazgradivi 90% ispitanika smatra da jeste, a 10% je znalo tačan odgovor da opušci od cigareta nisu biorazgradivi.

Na treće pitanje; Kada pušite ulicom, gdje odlažete opuške od cigareta, 10 % ispitanika je odgovorilio da pravilno odlažu opuške od cigareta u ulične pepeljare, a 60% je odgovrilo da bacaju gdje stignu, 30 % da bacaju na zemlju i da im je najbitnije da ih dobro ugase.

Na četvro pitanje; da li imamo dovoljno uličnih pepeljara 100 % ispitanika je odgovorilo da je premalo pepeljara za odlaganje opušaka.

U toku cijelog projekta naišli smo na razumjevanje građana, predstavnicima srednjih škola, kao i sa KJKP RAD.

Ovaj projekat je jako bitan za planirani nastavak i riješavanje problema opušaka od cigareta, odnosno zaštite okoliša u lokalnoj zajednici.