Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama

Eco Active Natura u partnerstvu sa Udruženjem za sanitarno inženjerstvo u Bosni i Hercegovini (USIUBIH) implementira projekat „Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama“ koji finansira Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Glavni cilj projekta je poboljšanje ekološko-zdravstvenih faktora koji utiču na predškolsku populaciju na području kantona Sarajevo. Tokom projekta će  se mjeriti nivo buke i zagađenja zraka u predškolskim ustanovama, kreirati preporuke za smanjenje nivoa buke i zagađenja zraka u zatvorenim prostorijama, te educirati osoblje u vrtićima kako efikasno poboljšati ekološko-zdravstvene faktore.