Ambasadori čistog zraka

Udruženje Eco Active Natura počinje sa implementacijom projekta “Ambasadori čistog zraka”

Udruženje Eco Active Natura počinje sa implementacijom projekta “Ambasadori čistog zraka” koji finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, a uz podršku Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Srednje škole za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva.

Projekat “Ambasadori čistog zraka” ima za cilj Unaprjeđenje svijesti mladih o zagađenosti zraka u FBiH. Projekat namijenjen učenicima viših razreda srednjih škola iz 3 kantona u Federaciji BiH, biće implementiran u narednih 12 mjeseci u Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom kantonu i Zeničko – dobojskom kantonu.

Kroz nekoliko projektnih aktivnosti kao što su: edukacija putem teoretske, praktične i terenske nastave, vršnjačka edukacija, te informisanje putem društvenih mreža, mladi će se upoznati sa procesima u okolišu, uzrocima, posljedicama, prevenciji i ulozi pojedinca i društva na zagađenje okoliša,
U okviru projekta predviđeno je pokretanje 10 stanica za praćenje koncentracije sumpordioksida i čađi na fiksnim lokacijama u 10 škola u Federaciji BiH.

Eco Active Natura je udruženje građanki i građana za zaštitu okoliša i prirode te promicanje održivog razvoja u BiH.