12 novih uličnih pepeljara

13.11.2018. u saradnji sa firmom Babel doo, predstavnicima KJKP RAD i aktivistima udruženja Eco Active Natura postavljeno je 12 novih pepeljara.

3.11.2018. u saradnji sa firmom Babel doo, predstavnicima KJKP RAD i aktivistima udruženja Eco Active Natura postavljeno je 12 novih pepeljara. Ulične pepeljare su postavljene na već postoječe kante sa jednom korpicom i to na sljedečim lokacijama;
Ulica M.M. Bašeskije, tramvajska stanica Katedrala, Raskrsnica ulica M.M. Bašeskija – Pehlivanuša, Taxi štand, Raskrsnica ulica Štrosmajerova – Zelenih beretki, Raskrsnica ulica Zelenih beretki – Hadžiristića, Ulica Zelenih beretki, Brusa bezistan, Ulaz na Baščaršiju, do Vijećnice, Raskrsnica ulica Zelenih beretki – Kundurdžiluk, Spajanje ulica Obala Pariške komune – Obala Isa Bega Isakovića, Raskrsnica ulica Obala Isa Bega Isakovića – Bistrik, Ulica Obala Isa Bega Isakovića, Careva ćuprija, Ulica Obala Isa Bega Isakovića, Latinska ćuprija, Obala Kulina Bana, Latinska ćuprija